[02.03.2017] kt vs SKT [LCK Mùa Xuân 2017][ Ván 3] (GIF)

[02.03.2017] kt vs SKT  [LCK Mùa Xuân 2017][ Ván 3]
Download GIF Download MP4 Download WebM View Full Video

vietnam esports, vetv, vetv.vn, VETV, thể thao điện tử, esports, vnesportstv, liên minh huyền thoại, liên minh, lmht, liên minh fun, LCK, SKT T1, SKT T1 Faker, Marin, SKT, Boba Marines, Full Louis, SOFM, BLV Mạnh An, Saigon Jokers, Fnatic, Doublelift, Froggen, PAWN, EDG, TPA, AHQ Esports, LMS

No trending clips right now!